Photo Album

President and First Lady attend 'Mihaaru Awards' ceremony

05 August 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން "މިހާރު އެވޯޑްސް 2019" ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady attend ‘Mihaaru Awards 2019’
05 August 2019, Press Release