Photo Album

Norway state secretary pays a courtesy call on the Vice President

03 March 2019

Related Articles

The Norwegian State Secretary pays a courtesy call on the Vice President
03 March 2019, Press Release
ނޯވޭގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު