Photo Album

Annual Day Function of Maldives Customs Service

14 August 2013

Related Articles

ކަސްޓަމްސްގެ އާ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން 400 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބިގެންދިޔުމަކީ، ވަރަށް އުފާފުޅު ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮގަސްޓް 2013, ޚަބަރު
President Attends Function to mark 123rd Anniversary of Maldives Customs Service
15 August 2013, Press Release