Photo Album

Sinamale Futsal pitch opening ceremony

06 August 2013

Related Articles

ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަކީ، ޒުވާނުންގެ ޙައްޤެއް ކަމަށާއި، އެކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޮގަސްޓް 2013, ޚަބަރު
President Waheed opens Sinamale Futsal Pitch, inaugurates Flat Cup Futsal Tournament
06 August 2013, Press Release