Photo Album

President inagurates the Hithadhoo Road Development Project

08 May 2013

Related Articles

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ ގޭގެއަށް ސާފު ބޯފެން ދެއްވުމާއި، ހިތަދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި މަގުތަކުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
8 މޭ 2013, ޚަބަރު
President inaugurates two development projects in Hithadhoo
08 May 2013, Press Release