Photo Album

President Waheed arrives back from Qatar

20 March 2013

Related Articles

ޤަޠަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، ޤަޠަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President Waheed expresses hope for further investment cooperation with Qatar
20 March 2013, Press Release