Photo Album

President Appoints High Commissioner to India

10 March 2013

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President Appoints High Commissioner to India
10 March 2013, Press Release