Photo Album

President Waheed visits Gaafu Alifu Nilandhoo

13 December 2012

Related Articles

މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެކިފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން، ޚާއްޞަކޮށް ފަންނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރައްވައި، އެރަށްރަށުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި، ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
13 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Nilandhoo
13 December 2012, Press Release