Photo Album

Body of Late LCpl Adam Haleem brought to Male'

23 July 2012

Related Articles

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ، ރޭ މަރާލި ލާންސް ކޯޕްރަލް އާދަމް ޙަލީމްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައި ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President and Vice President extend condolences to the family of late LCpl Adam Haleem
23 July 2012, Press Release