Photo Album

Opening ceremony of Huraa Social Centre

11 July 2012

Related Articles

މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ ކެތްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނާއެކީގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Waheed opens Huraa Social Centre
12 July 2012, Press Release