Photo Album

Japanese Ambassador pays courtesy call on President

01 July 2012

Related Articles

ޖަޕާން ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Japanese Ambassador makes a courtesy call on the President
01 July 2012, Press Release