Photo Album

President Waheed arrives in Male'

15 May 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
15 މޭ 2012, ޚަބަރު
President and First Lady arrive in Male’
15 May 2012, Press Release