Photo Album

President Waheed's visit to Hanimaadhoo

03 May 2012

Related Articles

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ދެވޭނީ، ކައުންސިލްތަކުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި، ވުޒާރާތަކާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Hanimaadhoo
03 May 2012, Press Release