Photo Album

Opening Ceremony of CANSO Asia-Pacific conference

02 May 2012

Related Articles

ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ، ދުނިޔެއިން މިހާރު ފެންނަމުން އެބަދާ ކަމަށާއި، މިކަމާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވެއްޖެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މޭ 2012, ޚަބަރު
“Consequences of environmental neglect are not debatable anymore” – President Waheed
02 May 2012, Press Release