Photo Album

President’s visit to Thaa atoll Omadhoo

13 April 2012

Related Articles

ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް އަވަހަށް ޙައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President hopes the current political problems will be resolved soon
13 April 2012, Press Release