Photo Album

President Waheed addresses the people of Male’-Villingili

15 March 2012

Related Articles

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި އަދި ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
15 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
Let’s all work together for the sake of our religion and the nation - President Waheed
15 March 2012, Press Release