Photo Album

Appointment of 8 State Ministers

12 March 2012

Related Articles

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 8 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
12 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President Appoints 8 State Ministers
12 March 2012, Press Release