Photo Album

Call on President Waheed by the Japanese Ambassador

12 March 2012

Related Articles

ޖަޕާން ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
Japanese Ambassador makes a courtesy call on the President
12 March 2012, Press Release