Photo Album

Vice President attends celebration of new office of Srilankan Airlines opening in Maldives

07 December 2011

Related Articles

“Development of Tourism in Maldives and Srilankan Airlines has been intertwined” - Vice President
08 December 2011, Press Release
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ވަނީ ގުޅި ލާމެހިފައި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު