Photo Album

Inauguration of the Electrician Course under “Hunaru” programme in Haa Dhaalu Kulhudhuffushi

28 September 2011

Related Articles

ވަކި ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ނުބަލައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް އެންމެން އެކީގައި ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރަންވެއްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President calls for Nonpartisan Unity in Work towards Development
28 September 2011, Press Release