Photo Album

"Role of SAARC in the Development of Fuvammulah"

02 September 2011

Related Articles

މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Ratifies GST Bill
02 September 2011, Press Release
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ގެއްލިދިޔަ ތަން އަނބުރާ ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެމަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހުއްޓަވާލައްވާނީ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
Government Aims to Establish Basic Infrastructure in the Islands - President Nasheed
02 September 2011, Press Release