Photo Album

The President meets Russian Honorary Consul to the Maldives

28 August 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed meets Russian Honorary Consul to the Maldives
28 August 2011, Press Release