Photo Album

Handing Over Ceremony of Guarantee of Acquisition of Land Under Veshi Fahi Male' Programme

22 August 2011

Related Articles

ފަސޭހަކަމާއެކު ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގެއް އުފެއްދެވުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ހިންގޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
“Construction of a Bridge Will Ease Accessibility and Combine the Development of Male’ and Hulhumale’,” says President Nasheed
22 August 2011, Press Release