Photo Album

New Italian Ambassador Presents Credentials to the President

22 May 2011

Related Articles

އިޓަލީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
22 މޭ 2011, ޚަބަރު
New Italian Ambassador Presents Credential to the President
22 May 2011, Press Release