Photo Album

New South Korean Ambassador Presents Credentials to the President

08 May 2011

Related Articles

ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
8 މޭ 2011, ޚަބަރު
New South Korean Ambassador Presents Credential to the President
08 May 2011, Press Release