Photo Album

Appointment of Niyaz Ibrahim as the Auditor General

04 May 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Appoints Niyaz Ibrahim as the Auditor General
04 May 2011, Press Release