Photo Album

President meets the Member of Global Leadership Foundation and Former President of Mauritius Cassam Uteem

02 May 2011

Related Articles

ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ފައުންޑޭޝަންގެ މެންބަރު އަދި މޮރިޝަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަސާމް އުތީމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 މޭ 2011, ޚަބަރު
Member of Global Leadership Foundation and Former President of Mauritius Cassam Uteem pays a courtesy call on President Nasheed
02 May 2011, Press Release