Photo Album

The Assistant Secretary General for Political Affairs of the OIC pays courtesy call on the President

19 November 2023

Related Articles

The Assistant Secretary General for Political Affairs of the OIC pays a courtesy call on the President
19 November 2023, Press Release
އޯ.އައި.ސީ.ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޮރ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު