Photo Album

The President attends ceremony held to celebrate MWSC’s 27th anniversary

25 May 2022

Related Articles

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކާމިޔާބު ހާސިލުކުރެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President expresses confidence in administration’s economic policies
25 May 2022, Press Release