Photo Album

The First Lady shares her workday with children on Children's Day

10 May 2022

Related Articles

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައެއް ކުދިންނަށް ދައްކާލައިފި
10 މޭ 2022, ޚަބަރު
Group of children spend day with First Lady as part of children’s day celebrations
10 May 2022, Press Release