Photo Album

President and First Lady visit K. Maafushi for Eid al-Fitr celebrations

02 May 2022

Related Articles

މާފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރަައްވައިފި
2 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President and First Lady celebrate Eid al-Fitr on K. Maafushi Island
02 May 2022, Press Release