Photo Album

President attends Enchanteur Maldives Film Awards 2012

03 July 2012

Related Articles

އެންޝޯންޓަރ މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެވޯޑް 2012 އިން އެކި އެވޯޑްތައް ޙާޞިލް ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަދާކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
4 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Congratulates Awardees at “Enchanteur Maldives Film Awards 2012”
04 July 2012, Press Release