Photo Album

President's visit to Baa Dharavandhoo

12 January 2011

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Visits Dharavandhoo
12 January 2011, Press Release