Photo Album

President's visit to Thinadhoo of Gaaf Dhaal

06 January 2011

Related Articles

މަސްވެރިކަން، ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާލުމުން، ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ލިބޭ ފައިދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
Opening up Fishing Industry to Competition Yielding Benefits for Local Fishermen, says the President
07 January 2011, Press Release