Photo Album

The President meets with M. Dhiggaru Island's residents

06 March 2024

Related Articles

ދިއްގަރުގައި 75 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President announces commencement of seventy-five housing units in Dhiggaru this year
06 March 2024, Press Release