Photo Album

First Lady attends handover ceremony of Green Ambulances donated by the Embassy of China

03 March 2024

Related Articles

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
3 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
First Lady graces handover ceremony of twelve green ambulances donated by the Government of China
03 March 2024, Press Release