Photo Album

The President meets with N. Manadhoo Island's residents

28 February 2024

Related Articles

މާރިޗު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދެއްވަން ފަށްޓަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President announces Commencement of Air Ambulance service on first of March
28 February 2024, Press Release