Photo Album

The President meets with the residential community of Th. Gaadhiffushi Island

08 February 2024

Related Articles

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި އަދި ސްކޫލާގުޅިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
Construction of Gaadhiffushi School's building and all additional school-related endeavours will be prioritised, says the President
08 February 2024, Press Release