Photo Album

First Lady attends ceremony to hand over the equipment donated by the Chinese Embassy to Maafushi School

07 February 2024

Related Articles

ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ކ. މާފުށީ ސްކޫލަށް ހަދިޔާކުރި ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The First Lady attends a ceremony to hand over equipment donated by the Chinese Embassy to Maafushi School
07 February 2024, Press Release