Photo Album

The Minister of Interior of Türkiye pays a courtesy call on the President

28 November 2023

Related Articles

The Minister of Interior of Türkiye pays a courtesy call on the President
28 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓީރިއަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު