Photo Album

President of the Global Council for Tolerance and Peace pays courtesy call on the Vice President

18 November 2023

Related Articles

The President of the Global Council for Tolerance and Peace pays a courtesy call on the Vice President
18 November 2023, Press Release
ގްލޯބަލް ކައުންސިލް ފޮރ ޓޮލަރެންސް އެންޑް ޕީސްގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު