Photo Album

The Special Envoy of the Chinese President pays courtesy call on the Vice President

18 November 2023

Related Articles

The Special Envoy of the Chinese President pays a courtesy call on the Vice President
18 November 2023, Press Release
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު