Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on B. Dharavandhoo and Kudarikilu Islands

23 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ދަރަވަންދޫ އަދި ކުޑަރިކިލުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު