Photo Album

The President attends Eid al-Adha prayers at the Islamic Centre

28 June 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް، ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President attends Eid al-Adha prayers and exchanges greetings with public
28 June 2023, Press Release