Photo Album

The Czech Ambassador presents credentials to the President

22 May 2023

Related Articles

The Czech Ambassador presents credentials to the President
22 May 2023, Press Release
ޗެކް ރިޕަބްލިކް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 މޭ 2023, ޚަބަރު