Photo Album

The Vice President inaugurates the multi-stakeholder consultation

03 May 2023

Related Articles

The government aims to redefine social protection through the new National Social Protection framework, says the Vice President
03 May 2023, Press Release
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޤައުމީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އައު އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތައް އެކަން އަލުން މުރާޖަޢާކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2023, ޚަބަރު