Photo Album

The Singaporean High Commissioner presents credentials to the President

29 November 2022

Related Articles

The High Commissioner of Singapore presents credentials to the President
29 November 2022, Press Release
ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
29 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު