Photo Album

Vice President attends the official function to mark World Health Day

08 April 2022

Related Articles

‎ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުއެއް ނިޢުމަތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
Good health is one of the greatest blessings bestowed upon us by Almighty Allah – Vice President
08 April 2022, Press Release