Photo Album

Vice President inaugurates Hulhumalé Fishermen's Park

06 February 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުމާލެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
The Vice President opens the Hulhumalé Fishermen’s Park
06 February 2022, Press Release