Photo Album

The Turkish Minister of Foreign Affairs pays a courtesy call on the President

30 January 2022

Related Articles

The Minister of Foreign Affairs of Turkey pays a courtesy call on the President
30 January 2022, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު